Start me up!

Gestalten is al een tijd onze favoriete uitgeverij. De titels die ze uitbrengen zijn steeds weer inspirerend, goed geschreven maar vooral prachtig van opmaak. We halen regelmatig inspiratie uit boeken en bladen en een fijne inspiratiebron is het boek Start me Up!. Het boek verscheen begin 2015 maar we gebruiken het nog regelmatig. In een tijd van startups en een nieuwe generatie ondernemers, worden huisstijlen geherdefinieerd. Deze jonge ondernemers volgen hun visie en zijn zich ervan bewust dat het net zo belangrijk is om een duidelijk merk aan die visie te koppelen. De gemiddelde consument wordt steeds kieskeuriger en lijkt zich er steeds bewuster van te worden waar een product aan moet voldoen. Kwaliteit, design en schoonheid lijken daarbij van groot belang. Nieuwe producenten geven daar graag gehoor aan, hetgeen resulteert in unieke en prachtig gepresenteerde producten en diensten. Start me Up! presenteert een breed scala aan originele voorbeelden. Of zoals in de inleiding beschreven;  ‘a compendium of innovative corporate design for a new generation’, een interessante blik op hoe bedrijven er in slagen om op te vallen in een overvolle markt.

gestalten1

Een van de bedrijven in Start me Up! is Food Studio, uit Oslo. Zij organiseren workshops en diners in de natuur rondom Oslo, onder de naam Get Away. De manier waarop ze de producten presenteren is oogstrelend; olie in glazen buisjes, potten en flessen ombonden met touw en subtiele, stijlvolle etiketten en gebruik van mooi papier en logo’s in waterverf.

 

gestalten3

Bij het zien ervan krijgen we meteen zin om een tafel voor een diner aan te kleden en heel veel mensen uit te nodigen om te genieten van heerlijke gerechten. En precies dat is de kracht van het boek; door de manier waarop Start me Up! is vormgegeven en de bedrijven worden gepresenteerd, wordt het meer dan alleen maar een verzameling mooie plaatjes; het boek is een beleving en maakt ons erg gelukkig.

Benieuwd naar Start me Up! ? Het boek is te koop via de website van Gestalten voor €39.90


Gestalten has been our favorite publisher for a while now. The titles they release are always inspiring, well-written but especially stunning in design. We regularly get inspiration from books and magazines and a great source of inspiration is the book Start me Up!. It was published in 2015, but we still use it regularly. In a time of a new generation of startups and entrepreneurs, corporate design is redefined. These young entrepreneurs follow their vision and are aware that it is equally important to link a clear mark to that vision. The average consumer is becoming more demanding and seems to be more aware of what they want in a product or service. Quality, design and beauty thereby seem to be of great importance. New producers are happy to comply, resulting in unique and beautifully presented products and services. Start Me Up! presents a wide range of original examples. Or as described in the introduction; ‘A compendium of innovative corporate design for a new generation, an interesting look at how companies manage to stand out in a crowded market.

gestalten2

One of the companies in Start Me Up! is Food Studio, from Oslo. They organize workshops and dinners in the nature around Oslo, under the name Get Away. The way they present their products is gorgeously; oil in glass tubes, jars and bottles wrapped with rope and subtly stylish labels and use of beautiful paper and logos in watercolor. Upon seeing it we immediately want to dress a table for a dinner and invite a lot of people to enjoy delicious dishes. And exactly that is the strength of the book; Start me Up! has been designed in a way it becomes more than just a collection of pretty pictures; the book is an experience and makes us very happy.

Curious about Start me Up! ? The book is for sale on the website of Gestalten for € 39.90